V Beskid Tango Maraton- drugi miesiąc rejestracji

Najniższe ceny tylko do końca września. Od 1/10/2018 wzrastają o 20 PLN.

Zmieniamy zasady rejestracji. Każdy kto wypełni formularz rejestracyjny, zostanie wzięty pod uwagę przy wpisaniu na listę uczestników Beskid Tango Maraton. Jednak ostateczną odpowiedź otrzyma dopiero po 15 listopada (a nie w ciągu 14 dni jak w czasie pierwszego miesiąca rejestracji).
==================
The lowest prices only until the end of September. From 1/10/2018, they increase by PLN 20 (5 EUR) and we change the registration rules. Everyone who completes the registration form will be taken into account when entering the Beskid Tango Marathon on the list of participants. However, the final answer will be received only after November 15 (and not within 14 days as during the first month of registration).
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz