Miejsce Maratonu / Marathon's place

English version below

5 ***** na 5 Jubileusz Beskid Tango Maraton 2019


V Beskid Tango Maraton 2019 będzie się odbywał się w USTRONIU w pięciogwiazdkowym hotelu malowniczo położonym w sercu Beskidów, na stoku Góry Równica  w 
*****HOTELU BELWEDER  
4-6.01.2019
Hotel, urzekający pięknem, wykończony zielonym marmurem, mający 97 pokoi, kameralny, z dużą
ilością zieleni, jest stworzony na takie imprezy jak nasz maraton.

 • Sala restauracyjna z dębowym parkietem została wynajęta dla nas na czas maratonu (piątek 18:00 - niedziela 15:00) włącznie z bezpłatną lekcją nawigacji (sobota 14:00).  
 • Oszklona sala restauracyjna, gdzie będzie się odbywał maraton, ma dobry, dębowy parkiet. Sala ma przepiękny widok na górę Czantorię i okoliczne szczyty z działającymi wyciągami narciarskimi. 
 • Ceny pokoi zostały wynegocjowane specjalnie dla gości Maratonowych. Pokoje dwuosobowe (z możliwością dostawki 100 zł) są urządzone z 5-cio gwiazdkowym przepychem. Cena na czas maratonu za dwuosobowy pokój waha się od 113 zł do 125 zł/osobę/dobę z wliczonym bogatym śniadaniem w formie bufetu. Jednoosobowe pokoje, to cena 176 zł/dobę. Hotel posiada także kilka pokoi typu studio dla 4 osób (cena 126 zł/osobę) i apartamentów. . Do dyspozycji gości którzy zamieszkają w hotelu Belweder, jest oszklony basen z pięknym 
  widokiem na góry, jacuzzi, sauna fińska.
  Pokoje w hotelu Belweder w Ustroniu (gdzie odbywa się maraton) są dostępne tylko dla uczestników maratonu. CENY SĄ ZE ŚNIADANIEM W FORMIE BUFETU. 
 • REZERWACJA I OPŁATA ZA POKOJE PŁATNE TYLKO NA KONTO FUNDACJI Bielsko-Biała Tango i tylko po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa. Hotel Belweder nie przyjmuje żadnych rezerwacji i opłat. Nie można przez booking ani przez stronę hotelu. 
 • Zdjęcia pokoi 
 • Dojazd  Najbliższe lotniska: Katowice-Pyrzowice - samochodem 2 h do Bielska-Białej), Kraków-Balice -samochodem 2,5 h do Bielska-Białej). Z Bielska prowadzi droga szybkiego ruchu na Cieszyn S52. Potem dwupasmowa droga do Ustronia (kierunek Wisła). Dojazd z Bielska to ok 30 minut. Z centrum Ustronia do hotelu to 2,4 km - prowadzą strzałki HOTEL BELWEDER (dość kręty ostatni odcinek brukowaną drogą)
UWAGA: Do Bielska już dochodzą połączenia bezpośredniePKP: EIP (Pendolino), przyjazdy do BB: 12:10, 19:11, 23:15 od strony Warszawy i Gdyni) oraz Dart z Białegostoku przez Warszawę (TLK). Pomoc w dojeździe - proszę o kontakt z Anną Pietruszewską TEL.+48 601 461 366.
-------------------------------------------------------------

5 ***** for 5th Jubilee Beskid Tango Marathon 2019


V Beskid Tango Marathon 2019 will take place in USTROŃ in a five-star hotel picturesquely located in the heart of the Beskids, on the slopes of Równica Mountain
**** BELWEDER HOTEL , Date: 4-6.01.2019
A hotel, captivating with beauty, finished in green marble, 97 rooms, intimate, with a lot
the amount of greenery is created for events such as our marathon.
 • A restaurant room with an oak parquet floor has been rented for us during the marathon (Friday 18:00 - Sunday 15:00) including a free navigation lesson (Saturday 14:00). 
 •  The glazed restaurant room, where the marathon will be held, has a good oak parquet. The room has a beautiful view of the Czantoria Mountain and the surrounding peaks with operating ski lifts.
 • The room prices have been negotiated especially for Marathon guests. Double rooms (with the possibility of an additional PLN 100) are decorated with 5-star splendor. Price for a double room varies from 113 PLN to 125 PLN / person / night with a rich breakfast buffet included. Single rooms, the price is 176 PLN / day. The hotel also has several studios for 4 people and apartments. 
 • ATTENTION! Marathon fee + payment for rooms PAYMENT ONLY ON THE ACCOUNT OF THE FOUNDATION Bielsko-Biała Tango and only after receiving confirmation of participation. Hotel Belweder does not accept any reservations or fees. We reserve rooms only for participants of the marathon. Each confirmed participant will receive a detailed description of the rooms along with the prices, then make the payment.
 • For guests who will live in the Belweder Hotel, there is a glazed swimming pool with a beautiful view of the mountains, jaccuzi and a Finnish sauna.
 • Getting there Nearest airports: Katowice-Pyrzowice - by car 2 hours to Bielsko-Biała), Krakow-Balice -by car 2.5 hours to Bielsko-Biała). From Bielsko there is a fast road to Cieszyn S 52. Then a two-lane road to Ustroń (direction: Wisła). Access from Bielsko is about 30 minutes. From the center of Ustroń to the hotel it is 2.4 km - they lead the arrow HOTEL BELWEDER (quite a winding last section of a cobbled road)
 •  Direct connections of PKP are already available to Bielsko-Biała: EIP (Pendolino), arrivals to BB: 12:10, 19:11, 23:15 from Warsaw and Gdynia) and Dart from Białystok via Warsaw (TLK). 
 • Help in getting there - please contact Anna Pietruszewska TEL. + 48 601 461 366.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz