TDJ Dream Team

Z dumą przedstawiamy naszych TDJ'ów opiekujacych się muzyką podczas:

/ We proudly present our TDJs Dream Team who will take care of the music during:

1. TDJ Jonas Maria Joma (Koeln, DE)
Tanguero, TDJ. Kto zna Jonasa nie ma wątpliwości: Tango to jego absolutna pasja. Cieszymy się na spotkanie z Jonasem, jego inspirującym wyborem wspaniałej muzyki zapewniajacej doskonaly nastrój tancerzom i porywajacej każdego na parkiet. Absolutny hit w poprzedniej edycji Maratonu!
------------
Tanguero, TDJ. Who knows Jonas there is no doubt: Tango is his absolute passion. We are looking forward to meeting Jonas, his inspirational choice of great music for the perfect mood of the dancers and the thrill of everyone on the dance floor. Abolute hit of the last edition of the Marathon!
2. Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała, PL)
Od 2003 roku związany z tangiem argentyńskim: i z tańcem, i z jego popularyzacją. Jako T-DJ - był przez długi czas swojego tangowego dzieciństwa i wczesnej młodości nałogowym poszukiwaczem tangowych klimatów w muzyce wszelakiej (niekoniecznie tangowej). Dziś jest smakoszem klasycznego tanga. Jednak katastroficzne opowieści (rozsiewane przez niektórych ortodoksów) jakoby wszyscy mistrzowie tanga wyginęli wraz z końcem Złotej Ery - uważa za mocno przesadzone.
Dziś - w jego playlistach zawsze jest więcej niż jedna "tanda specjalna". Twierdzi, że zna przepis na kamień filozoficzny (czyli nietango, które wyciągnie na parkiet zatwardziałego tradycjonalistę).
Propaguje kontrowersyjną tezę, że"Di Sarli jak grał, to nie trzeszczał". W związku z tym gra tanga w większości pieczołowicie, osobiście odrestaurowane. Lechosław jako Bielszczanin, grał wielokrotnie na naszym Maratonie ale za to jak grał! Brawa po tandach i radość na twarzach tangueros były nagrodą za jego muzykę. Czekamy z niecierpliwością co nam zaserwuje w styczniu 2019!
==========
Since 2003 associated with the Argentine tango: dance and its popularization.
As T-DJ - he was for a long time of his tango childhood and early youth, a compulsive seeker of tango music in all manner and all climates (not necessarily tango). Today is a foodie of the classic tango. However, catastrophic stories (disseminated by some orthodox), that all masters of tango supposedly extinct at the end of the Golden Age - considers exaggerated. Today - in his playlists is always more than one "tanda special." He claims to know the recipe for a philosophic stone (that is a nontango which will pull the hardened traditionalist into the dancing floor). He propagates the controversial thesis that "Di Sarli was not cracking as he played." Therefore, he mostly plays tango meticulously, personally restored.

Lechosław as Bielsko-Biała resident, played many times on our Marathon but how he played! The applause after tandas and the joy of the faces of the tangueros were the rewards for his music. We are looking forward for his music in January 2019!


3. Robert Kandefer (WARSZAWA, PL) 
Swoją muzykę prezentował na pierwszych 3 wydaniach Beskid Tango Maraton i muszę powiedzieć, zrobił na nas i gościach fantastyczne wrażenie. Jego muzyka była barwna, ciekawa i energetyczna. Nawet niewdzięczny czas Pidżama Party na której grał w bieskidzkich kapciach i bonżurce, na długo zostanie w naszej pamięci.
Czekamy Robercie na twoją muzę!
He presented his music on the first three editions of the Beskid Tango Marathon and I must say he made a fantastic impression on us and the guests. His music was colorful, interesting and energetic. Even the ungrateful time of the Pajama Party on which he played in the Bieskid slippers and night jacket, will remain in our memory for a long time.

We are waiting Robert for your music!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz