TDJ Dream Team

Z dumą przedstawiamy naszych TDJ'ów 
V edycji Beskid Tango Maraton 2019 (alfabetycznie)
------------------------------------
We proudly present our TDJs Dream Team of the
Beskid Tango Maraton 2019, 5th edition (alphabetical order)

1. Giuseppe Clemente (El Capitan Tango-dj)
Giuseppe loves all tango music from the beginning to the present. As DJ he prefers"Golden years" of
tango but carefully follows the atmosphere and the situation of the dance floor and if the atmosphere of the Milonga so requires, does not mind some excursion into Guardia Vieja..., so no rules!
In the recent years, he was a regular DJ at early all of the Milongas in Rome. He is the resident DJ at La Milonga del Barrio.
Giuseppe was invited at the following Evening Marathons, Encuentros and Festivals:Buenos Aires (Confiteria Ideal, Salon Canning- Porteno i Bailarin, Practica 10, La Baldosa, Zona Tango, Unitango, Independencia),
Amsterdam, Athens, Barcelona, Batumi, Belgrade, Bejrut, Bergen, Cracov, Dubai, Dublin, Georgia, Helsinki, Istanbul, Lillehamer, Łódź, Minsk, Moscow, Nicosia, Oslo, Paris, Prague, Riga, San Petersburg, Stockholm, Strasbourg, Tallin, Tel Aviv, Vienna, Vilnius, Zagreb, Warsow, Italy (Bari, Catania, Latina, Naples, Rome, Sorrento, Vinzenza and more). He will be our TDJ for the first time, we are looking forward to his music.

2. Luis Cono (Chile, Sweden) 
Znamy Luisa jako wspaniałego TDj'a z poprzednich wydań Beskid Tango Maraton, który trzymał energię milongi na tak wysokim poziomie, że nie chciało się ani na minutę opuszczać parkietu. Brawa które brzmiały po wielu jego tandach barwnej muzyki, ciągle jeszcze słyszymy. Prezentuje swoje brzmienie tanga argentyńskiego na wielu maratonach i festiwalach na świecie. Cieszymy się z jego powrotu do naszego grona TDJ'ów.
We know Luis as a great TDj from previous releases of the Beskid Tango Marathon's, which kept the milonga energy at such a high level that it did not want to leave the dance floor for a minute. Applause that sounded after many of his tandas of colorful music, we still hear. It presents the sound of Argentine tango at many marathons and festivals around the world. We are happy with his return to our group of TDJs.

3. Katarzyna Gewert (DE)

Tak pisze o sobie: "Jestem miłośniczką muzyki w ogóle, a muzyka tangowa ma szczególne miejsce. Jako TDJ stałam się docenionym tdj od 2017 roku. Często gram na milongach na terenie Niemiec. Jestem znana z energii, którą udało mi się stworzyć na wieczornych milongach. Ostrożna i wrażliwa na gusty i pragnienia tancerzy i którzy są inspiracją i podstawowym bodźcem podczas milongi".

Swoją muzykę prezentowała w roku ubiegłym na Beskid Tango Maraton 2018 i byliśmy pod wrażeniem jej dojrzałości muzycznej i wspaniałej energii, którą udało się wyczarować na parkiecie.
She is a music lover and particularly of tango music, she is well soon become one appreciated tdj since 2017. Often present in german's milongas, She is known for the energy that she succeeds in creating in her evenings. Careful and sensitive to the tastes and desires of the dancer with which she loves to interact and that are inspiration and essential stimulus during the milonga.

4. Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała, PL)

"Od 2003 roku jestem związany z tangiem argentyńskim: z tańcem, i z jego popularyzacją. Dla mnie jako T-DJ-a atomem milongi jest tanda jako triada: dwoje tancerzy i muzyka, którą dla siebie wybrali. Dlatego budując dramaturgię tandy bardzo dbam o jej wewnętrzną spójność emocjonalną.

Mój zachwyt nad Złotą Erą znajduje odzwierciedlenie w oferowanej przez mnie muzyce, jednak nie jestem ortodoksem: lubię szukać ziaren dobrego tanga w różnych miejscach i czasach. Dlatego moje menu zwykle zawiera więcej niż jedną tandę specjalną. Osobiście restauruję wszystkie stare nagrania, które dzisiejsza technologia pozwala chociaż trochę przybliżyć do naturalnego brzmienia orkiestry. Przyświeca mi w tym dziele fakt, który streszczam jako zasadę "Nie trzeszczmy, Di Sarli jak grał, to nie trzeszczał".

I am involved in tango since 2003. As the T-DJ I consider tanda as the atomical trinity: two dancers and the music they have chosen to dance to. Therefore I am concerned with both tanda dramaturgy and it's emotional consistency. I admire Golden Era music but I am not ultra-orthodox. I look for tango nuggets in different music. That's why I will probably offer more than one special tanda.
I do restore carefully old recordings if ever the digital technology gives me a chance to get a bit closer to the clear sound of their natural origin".


5. Robert Kandefer (Warszawa, PL)
Swoją muzykę prezentował na pierwszych 3 wydaniach Beskid Tango Maraton i muszę powiedzieć, zrobił na nas i gościach fantastyczne wrażenie. Jego muzyka była barwna, ciekawa i energetyczna.
Nawet niewdzięczny czas Pidżama Party na której grał w bieskidzkich kapciach i bonżurce, na długo zostanie w naszej pamięci.
He presented his music on the first three editions of the Beskid Tango Marathon and I must say he made a fantastic impression on us and the guests. His music was colorful, interesting and energetic. Even the ungrateful time of the Pajama Party on which he played in the Bieskid slippers and night jacket, will remain in our memory for a long time.

6. Roberto Rampini (Italy)
Roberto Rampini jest międzynarodowym TangoDJ'em.

Sztuka była zawsze ważna w jego rodzinie (matka była śpiewaczką operową). Gra na wielu włoskich Milongach oraz na festiwalach i maratonach we Włoszech i za granicą. Pracował we Włoszech, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Polsce, na Łotwie, Białorusi, Cyprze, w Hiszpanii, Grecji, Tajlandii, Turcji oraz w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich.

Roberto proponuje "taneczną melodię" dla wszystkich i jest ceniony za wielką energię i entuzjazm, który wkłada w swoje granie na milongach. Proponuje przeważnie klasyczny repertuar z porywającą i urzekającą muzyką graną przez największe i współczesne orkiestry. Z pewnością nie będziesz się nudzić z Roberto Rampini za konsolą!
Roberto Rampini is an International tango DJ.

Art runs in his family (the mother was an opera singer). He is playing in many Italian Milongas and in festivals and marathons in Italy and abroad. He has worked in Italy, Switzerland, France, Germany, Poland, Latvia, Belorus, Cyprus, Spain, Greece, Thailand, Turkey and in other European and non European countries.
Roberto proposes “the dance tune” for everybody and he is appreciated for the great energy and enthusiasm that he puts in his nights. He proposes a mostly classical repertoire with thrilling and captivating music also played by the greatest and contemporary Orchestras. You will certainly not get bored with Roberto Rampini in Console!6. Krzysztof Rumiński (Toruń, PL)

Oto co pisze o sobie: "Pochodzę z Torunia, muzyką tanga argentyńskiego dzielę się od 2014 roku. Nie podejrzewam siebie o wyjątkowe wyrafinowanie, czy wielkie doświadczenie. Cechuje mnie za to brak sztampy i odwaga na podjęcie ryzyka, a co najważniejsze nie gram sam dla siebie. Dobieram

utwory tak, aby stworzyć jak najlepszy klimat tancerzom do krótkiego muzycznego flirtu. Często proponuję ograne perły, które lubimy tańczyć, bo je znamy, ale również wynajduję nieznane perełki, które zasługują na odkrycie. Nie mam ulubionej orkiestry, nie odnalazłem jeszcze swojego primus inter pares. Na każdej mojej milondze przez głośniki przychodzą do nas di Sarli, Canaro, Troilo, D'Arienzo, Rodriguez z innymi kolegami ze Złotej Ery"
This is what he writes about himself: "I come from Toruń, I have been sharing Argentinian tango music since 2014. I do not suspect myself of exceptional sophistication or great experience, but I am characterized by a lack of clichés and the courage to take risks, and most importantly I do not play alone for I choose songs to create the best climate for dancers for short musical flirting, I often propose limped pearls that we like to dance because we know them, but I also invent unknown gems that deserve to be discovered I do not have a favorite orchestra, I have not found my own primus inter pares. On each of my milondz, di Sarli, Canaro, Troilo, D'Arienzo, Rodriguez and other colleagues from the Golden Age come to us through the loudspeakers".


7. Darek Tybińkowski (Łódź, PL)
Poznaliśmy Darka jako wspaniałego tanguero, obecnego na wszystkich edycjach Beskid Tango
Maraton oraz świetnego kompana na sławnych już Pyjama Party organizowanych podczas naszego Maratonu. Jako doskonały TDJ, trzymający wszystkich swoją muzyką na parkiecie, dał się poznać podczas ostatniego Festiwalu w Zabrzu w maju br. Postanowiliśmy zaprosić go po raz pierwszy jako TDJ na nasz jubileuszowy V Beskid Tango Maraton. Ciekawi jesteśmy jego muzyki.
We know Darek, as a great tanguero, present on all editions of the Beskid Tango Marathon and a great companion at the already famous Pajama Party organized during our Marathon. As an excellent TDJ, holding everyone with his music on the dance floor, he made himself known, during the last Zabrze Festival in May this year. We decided to invite him for the first time as TDJ for our jubilee V Beskid Tango Marathon. We are curious about his music.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz