DJ Team

More info about T-DJs (in alphabetical order)

TDJ Ania

Anna Pietruszewska, Bielsko-Biała, PL

TDJ Marcin

Marcin Błażejewski, Warszawa, PL

TDJ Dorota

Dorota Zyskowska, Warszawa, PL

TDJ Roberto La Barbera

Italy/PL


TDJ Lechosław

TangoDealer Lechosław Hojnacki, Bielsko-Biała, PL

Od 2003 roku jestem związany z tangiem argentyńskim: i z tańcem, i z jego popularyzacją. Niektóre jej formy, to witryna i przewodnik Tango - Twoja Pasja (tango.etaniec.org | przewodnik.etaniec.org). Współorganizuję największą, stałą milongę w Bielsku-Białej m.etaniec.orgMój zachwyt nad Złotą Erą znajduje odzwierciedlenie w oferowanej przez mnie muzyce, jednak nie jestem ortodoksem: lubię szukać ziaren dobrego tanga w różnych miejscach i czasach. Dlatego moje menu zwykle zawiera więcej niż jedną tandę specjalną. Osobiście restauruję wszystkie stare nagrania, które dzisiejsza technologia pozwala chociaż trochę przybliżyć do naturalnego brzmienia orkiestry. Przyświeca mi w tym dziele fakt, który streszczam jako zasadę "Nie trzeszczmy, Di Sarli jak grał, to nie trzeszczał". _________I am involved in tango since 2003. As the T-DJ I consider tanda as the atomical trinity: two dancers and the music they have chosen to dance to. Therefore I am concerned with both tanda dramaturgy and it's emotional consistency. I admire Golden Era music but I am not ultra-orthodox. I look for tango nuggets in different music. That's why I will probably offer more than one special tanda.I do restore carefully old recordings if ever the digital technology gives me a chance to get a bit closer to the clear sound of their natural origin.

TDJ Mateusz

Mateusz Stach,

Brzeg, PL

Wybieram ulubione tanga i komponuję z nich tandy, które są z reguły romantyczne i melodyjne. W „Złotej Erze” odnajduję wirtuozerię i bogactwo rytmu. Bardzo cenię klasyków tanga, i to z ich twórczości głównie buduję swoje listy.W moich playlistach odnajdziecie rzewną lirykę, ale i dynamikę z pazurem. Staram się na tyle różnicować klimaty i nastroje muzyczne, aby zaspokoić wiele gustów i każdy mógł mieć satysfakcję z tańca"_________I choose my favorite tango and compose tandas that are usually romantic and melodic. In "The Golden Age" I find virtuosity and richness of rhythm. I value tango classics very much, and it is from their work that I mainly build my lists.In my playlists you will find clever lyrics, but also dynamics.I try to differentiate the atmosphere and music mood enough to satisfy many tastes and everyone could have the satisfaction of dancing.

TDJ Michał

Michał Kaczmarek "El Zorro", Poznań, PL

Jest założycielem Teatru Tanga oraz Casa Buena w Poznaniu. Gra na milongach, maratonach, encuentro i festiwalach w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wlk. Brytanii. Miał zaszczyt zagrać gościnnie na dwóch słynnych milongach w Buenos Aires w El Obelisco i Maldita Milonga.O swojej pasji DJa mówi tak: "tango to dla mnie zawsze tańczenie muzyki. utwory, które nie mają potencjału tanecznego, nie znajdą się w moich tandach - są dobre do słuchania lub przygotowania choreografii. wszystkie utwory, które gram, chętnie zatańczyłbym na parkiecie. i to dokładnie w takiej kolejności, jaką "czuję".Bo DJ na milondze prowadzi dialog z tancerzami - to jest wymiana energii - zawsze unikalnej, tak jak wyjątkowa jest każda milonga. Uwielbiam dynamikę D'Arienzo i Echague z lat '30, romantyzm Di Sarliego z lat '50 i pełnię brzmienia Troilo oraz Calo.Grając na milongach tworzę razem z Tanguer@s pewną opowieść, historię, która dzieje się tu i teraz. Chociaż gram tradycyjnie, jeśli taka jest energia, wplatam współczesne wykonania orkiestr takich jak Romantica Milonguera czy Sexteto Milonguero.Duży nacisk kładę na spójność utworów w każdej tandzie - tematyczną i emocjonalną. Wyzwaniem było dla mnie granie na encuentro w Hiszpanii, gdzie każdy na parkiecie rozumiał słowa lub kontekst danego utworu. Polecam każdemu DJowi takie doświadczenie.Moim ulubionym czasem na maratonach jest noc, kiedy parkiet jest już "rozgrzany" i kiedy mogę tak dobierać muzykę, by był zapełniony do ostatniej tandy". Prowadzi szkołę tanga, regularną milongę "el abrazo", organizuje festiwale: Tango Barocco, Ocho Pasos, maratony: La Endorfina i Carnavalito oraz encuentro milonguero "La Mirada"_________The founder of the Tango Theater and Casa Buena in Poznań. He plays milongas, marathons, encuentro and festivals in Spain, Italy, Germany and the UK. UK. He had the honor of playing guest appearances at two famous milongas in Buenos Aires at El Obelisco and Maldita Milonga.He says about his passion for the DJ: "tango is always for me dancing music. Songs that do not have dance potential, will not be in my tandas - they are good to listen to or prepare choreography. All the songs that I play, I would love to dance on the dance floor. and exactly in the order I "feel".Because DJ at milonga conducts a dialogue with dancers - this is the exchange of energy - always unique, just as every milonga is unique. I love the dynamics of D'Arienzo and Echague from the 1930s, Di Sarli's romanticism from the 1950s and the fullness of Troilo and Calo.Playing milongas together with Tangueros I create a story, a story that happens here and now. Although I play traditionally, if it is energy, I intertwine contemporary performances of orchestras such as Romantica Milonguera or Sexteto Milonguero.I put a lot of emphasis on the coherence of the songs in each band - thematic and emotional. The challenge for me was to play encuentro in Spain, where everyone on the dance floor understood the words or context of the song. I recommend this experience to every DJ.My favorite time at marathons is the night when the dance floor is already "warmed up" and when I can choose the music so that it is filled to the last tanda.He runs a tango school, regular milonga "el abrazo", organizes festivals: Tango Barocco, Ocho Pasos, marathons: La Endorfina and Carnavalito and encuentro milonguero "La Mirada"