sale - miejsca

VENUES - PLACES

Tu odbywają się comiesięczne Przedmilongi La Vispera (w piątek poprzedzający La Frontera)

Tu odbywają się comiesięczne Milongi La Frontera (w soboty)

Tu odbywają się nieregularne Milongi w Metrum