sALA WIDOWISKOWA DOMU KULTURY "KUBISZÓWKA", bIELSKO-bIAŁA